Akredite Eğitim Programlarının Güncel Listesi

Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı

İlk Akreditasyon

Yeniden Akreditasyon

Başlangıç

Ara Değerlendirme

Bitiş

Başlangıç

Ara Değerlendirme

Bitiş

Acıbadem Üniversitesi (İngilizce)

1.1.2017

2020

1.1.2023

     

Akdeniz Üniversitesi 

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Ankara Üniversitesi  (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi (R)

1.1.2019 2022 1.1.2025      

Başkent Üniversitesi 

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Celal Bayar Üniversitesi (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

Cumhuriyet Üniversitesi (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

Çukurova Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2018

2021

1.1.2024

Dicle Üniversitesi (R)

1.1.2019 2022 1.1.2025      

Dokuz Eylül Üniversitesi

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Ege Üniversitesi

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Erciyes Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2018

2021

1.1.2024

Fırat Üniversitesi

1.1.2017

2020

1.1.2023

     

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1.1.2015

2018

1.1.2021

     

Gazi Üniversitesi

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Gazi Üniversitesi (İngilizce) (R)

1.1.2018

2021

1.1.2024

 

 

 

Gaziantep Üniversitesi (R) 

1.1.2019 2022 1.1.2025      

Hacettepe Üniversitesi

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Hacettepe Üniversitesi  (İngilizce)

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa  (İngilizce)(R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019

2022

1.1.2025

İstanbul Üniversitesi İstanbul (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

Karadeniz Teknik Üniversitesi (R)

1.1.2013

2016

1.1.2019

1.1.2019 2022 1.1.2025

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (R)

1.1.2019 2022 1.1.2025      

Kocaeli Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2018

2021

1.1.2024

Koç Üniversitesi  (İngilizce) (R)

1.1.2018

2021

1.1.2024

 

 

 

Marmara Üniversitesi (İngilizce)

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

İstanbul Medipol Üniversitesi (R)   1.1.2019          2022   1.1.2025    

 

Mersin Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2019 2022  1.1.2025

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2018

2021

1.1.2024

Pamukkale Üniversitesi

1.1.2011

2014

1.1.2017

1.1.2017

2020

1.1.2023

Selçuk Üniversitesi

1.1.2015

2018

1.1.2021

     

Süleyman Demirel Üniversitesi (R) 

 1.1.2019 2022 1.1.2025      

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (R)

1.1.2019 2022 1.1.2025      

Trakya Üniversitesi (R)

1.1.2018

2021

1.1.2024

 

 

 

Uludağ Üniversitesi (R)

1.1.2012

2015

1.1.2018

1.1.2018

2021

1.1.2024

Yeditepe Üniversitesi

1.1.2014

2017

1.1.2020

     

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (R)

1.1.2018 2021 1.1.2024      

*(R) ifadesi ekli kurumlarda tıklayarak son raporlara ulaşabilirsiniz